Families

Slideshow image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭團契分區概況如下:

第1組東區:田平春

第2組南區:何梅英

第3組西區:張敬鴻

第4組北區:江渝申

第5組 Arcadia區:蔣晉愷

 

時間:1,3,5組為每月單數週聚會

             2,4組為每月雙數週聚會

 

點擊进入下載家庭團契頁面